English Türkçe

Radiopharmatic

HİZMETLER

Nükleer Tıp Eğitimi ve Danışmanlık
Yenilikçi Fikir Oluşturmak ve Fizibilite Hazırlanması
Literatür Taranması
Ar-Ge Projesi Hazırlanması ve Yönetimi
Ar-Ge ve Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlığı

Nükleer Tıp Eğitimi ve Danışmanlık
Konusundaki yetkinliği kanıtlanmış personelimiz ile Nükleer Tıp kavramı içerisinde yeralacak SPECT ve/veya PET’i de içeren Nükleer Tıp Merkezi planlaması-fizibilitesi-kurulması, araştırma, radyofarmasötik, cihaz bilgisi, radyasyondan korunma, kalite kontrol, kalibrasyon, klinik tanı ve tedavi uygulamalarına ilişkin her tür konuda eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Yenilikçi Fikir Oluşturmak ve Fizibilite Hazırlanması
Teknolojik yenilik çalışmaları, yeni bilgilere yapılan yatırımlar dahil, esas olarak teknolojik açıdan yeni veya iyileştirilmiş ürünlerin veya süreçlerin ortaya çıkmasına yol açan ya da bunun amaçlandığı bilimsel, teknolojik, örgütsel, finansal ve ticari adımlardır. Ar-Ge, bu çalışmalardan sadece biridir ve yenilik sürecinin farklı aşamalarında gerçekleştirilebilir. Ar-Ge, sadece yaratıcı fikirlerin orijinal kaynağı olarak değil, aynı zamanda uygulama aşamasına kadar herhangibir noktada başvurulabilecek bir sorun çözme yolu olarak da etkili olabilir. (Frascati Kılavuzu)

Her Konuda Literatür Taranması
Faaliyet alanlarınızı, yeni çalışmalarınızı, yeni projelerinizi oluşturan her konuda gereksinin duyduğunuz yerli ve yabancı literatür, tez, standart taranması ve temini, ayrıca konuya ilişkin olaral yeni literatürün takibi ve bilgilendirme hizmetleri verilmektedir.

Ar-Ge Projesi Hazırlanması ve Yönetimi
Araştırma-geliştirme faaliyetleri sayesinde firmaların çok büyük başarılar ve maddi kazançlar elde etme şansları olmasına rağmen, firmaların çeşitli sebeplerden ötürü ve özellikle de Ar-Ge Projesi Hazırlanmasına ilişkin bürokratik güçlükler nedeniyle bu faaliyetten kaçındığı bilinmektedir. Yeterli donanıma ve insan kaynağına sahip olan Mol-Image, sizin adınıza Ar-Ge Projesi yapabilecek, firmanızın yarınlarına katkı sunacaktır.

Ar-Ge ve Proje Yönetimi Eğitim ve Danışmanlığı

  • Mol-Image sizi günümüzün araştırmacı ve yenilikçi dünyasına hazırlama konusunda bilgi birikimine sahiptir. Konu başlıkları arasında,
  • Ar-Ge Eğitimi
  • Ar-Ge Yönetimi Eğitimi
  • Proje ve Proje Yönetimi Eğitimi
  • Proje Değerlendirme Raporu, Proje Planı, Proje Bitiş Raporu Yazma Becerileri’nin bulunduğu eğitim paketleri ile size farklı ufuklar açılabilir.

MOLEKÜLER GÖRÜNTÜLEME SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Bir Bozlu Kuruluşudur.
Copyright (C) 2008 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
e-mail: info@molimg.com
Moleküler Görüntüleme A.Ş. önceden bilgi vermeksizin veya izne gerek kalmadan ürünlerinin
niteliklerinde gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkına sahiptir.